Coulombův zákonVztah, podle kterého dva bodové elektrické náboje nebo magnetické množství na sebe působí silou úměrnou součinu velikostí obou nábojů (magnetického množství) a nepřímo úměrnou druhé mocnině jejich vzdálenosti. Souhlasné náboje (magnetické množství) se odpuzují, nesouhlasné přitahují.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Charles Augustin de Coulomb, Coulombův integrál, elektrostatika, krystal.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: