elektromagnetické poleFyzika / Elektrotechnika
Prostor, v němž působí navzájem závislé elektrické a magnetické síly. Prostředníkem mezi nimi bývá elektrický proud. Vztahy mezi elektrickým a magnetickým polem udává soustava Maxwellových rovnic. Elektromagnetické pole je virové, má určitou energii, hybnost, setrvačnost a šíří se rychlostí světla. Viz také pole.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2018
Autor: -red-

Odkazující hesla: chyba, elektrický potenciál, kvantová elektrodynamika, magnetický záznam, magnetohydrodynamika, nelineární elektrodynamika, pole, radiové vlny.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: