nelineární elektrodynamikaZobecněná elektrodynamika, v níž neplatí princip superpozice (výsledné elektromagnetické pole dvou nábojů není rovno součtu polí jednotlivých nábojů). Nelinearita odpovídá samointerakci pole. V nelineární elektrodynamice existuje například rozptyl světla na světle. Jevy nelineární elektrodynamiky se uplatňují v oblasti velmi silných elektromagnetických polí a vysoce intenzivních svazků elektromagnetického záření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: