elektromagnetické zářeníŠíření elektromagnetické energie prostředím, které je možno interpretovat buď jako časoprostorovou změnu elektromagnetického pole, nebo jako přenos fotonů. Ve vakuu pro jeho kmitočet \(\nu\) a vlnovou délku \(\lambda\) platí vztah \(\nu\lambda=c\), kde \(c\) je rychlost světla. Vlnová délka elektromagnetického záření má rozpětí 104 až 10-15 m a zahrnuje rozhlasové vlny, tepelné záření, záření optické, rentgenové, záření gama. Viz také elektromagnetické spektrum.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: absorpční spektrum, akreční disk, bezdotykový teploměr, Freeman John Dyson, infračervená astronomie, nelineární elektrodynamika, observatoř, Oliver Joseph Lodge, sekunda, Thomsonův rozptyl.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: