záření gamaElektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou (nebo v částicové interpretaci proud fotonů), vznikající například v atomových jádrech při přechodech nukleonů z vyšších hladin na nižší nebo zbrzděním částic urychlených na vysoké energie (viz také urychlovač). Záření gama vzniká též při přeměnách elementárních částic, například anihilací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktivace prvků, elektromagnetické záření, proton-protonový cykl, radioaktivní záření, radiometrický průzkum, Rudolf Ludwig Mössbauer, zkoušky zářením gama.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: