proton-protonový cyklJaderná fyzika, řetěz termonukleárních reakcí, při kterých z protonů vznikají jádra helia a uvolňuje se energie, kterou pak hvězda vyzařuje. Při srážce dvou protonů vzniká deuteron, pozitron a neutrino, srážkou deuteronu s protonem vzniká lehký izotop helia a záření gama, srážkou dvou lehkých izotopů helia vzniká stabilní izotop helia a dva protony. Proton-protonový cykl začíná při teplotách 7 miliónů kelvinů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 9. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: