absorpční spektrumSpojité spektrum, ve kterém jsou přítomny tmavé absorpční čáry nebo pásy vznikající při průchodu elektromagnetického záření absorbujícím prostředím. Analýzou absorpčního spektra lze získat údaje o chemickém složení například hvězdných atmosfér nebo plynných mlhovin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: fotosféra, rentgenová spektra.

Reklama: