bezdotykový teploměrTeploměr využívající elektromagnetické záření vysílané zkoumaným tělesem (například pyrometr) nebo chemické změny měřené fotometrickou metodou, popřípadě změny skupenství (žároměrky).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2012
Autor: -red-