chybaVýpočetní technika nesouhlas výsledků dané operace (akce) prováděné reálnými technickými prostředky za reálných okolností a ideálními hypotetickými prostředky za ideálních podmínek. a) Chyba uvnitř zařízení; selhání některého elementu za určitých podmínek, jako je například zvýšená teplota okolí, přeslech v důsledku vyšší intenzity elektromagnetického pole při nepříznivé znakové kombinaci a paralelně vedených signálních cestách. Obvykle chyba jednoho bitu. Detekce se provádí zpravidla paritní kontrolou. b) Chyba vzniklá vně zařízení při přenosu informací mezi dvěma partnery v rušivém prostředí; obvykle destrukce většího počtu bitů (burst error). U všech protokolů datové komunikace se vesměs provádí ochrana cyklickým kódem (CRC – Cyclic Redundancy Check). c) Chyba zaviněná lidským činitelem. d) Chyba syntaktická, nedodržení předepsaného tvaru zprávy (například vzájemná záměna alfanumerických znaků). e) Chyba při pořizování programu, nedodržení pravidel daného jazyka, omyly v adresaci. Náprava chyb se provádí dolaďováním; viz též ladění programu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: