bludné proudyElektrické proudy při povrchu Země, protékající v blízkostí umělých zdrojů elektrického proudu (například podél elektrifikovaných tratí nebo rozvodných sítí). Elektrolytickým působením (korozí) narušují podzemní potrubí a kabely, ruší měření přirozených telurických proudů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektrické proudy uvnitř a vně Země.