jednotkaFyzika
Fyzika, veličiny (fyzikální, technické, číselné, ekonomické) je vhodně zvolená a referenční veličina stejného druhu. Slouží k měření veličiny, tj. ke zjištění počtu těchto jednotel obsažených v měřené veličině. Jednotky veličiny X označujeme [x]. Základní jednotka je vhodně zvolená jednotka veličiny základní, doplňková jednotka veličiny doplňkové. Odvozená jednotka je jednotka odvozená z jednotky základní nebo doplňkové. Základní, doplňkové a odvozené jednotky jsou hlavními jednotkami v Mezinárodní soustavě jednotek SI jsou navzájem koherentní, tzn. lze je vyjádřit vztahy, v nichž je číselný faktor roven jedné. K nim patří v soustavě SI ještě jednotky násobné a dílčí, vytvářené z jednotek hlavních pomocí tzv. předpon SI. Ostatní jednotky se nazývají mimosoustavové (vzhledem k SI) a dělí se na jednotky vedlejší, speciální (jednotky speciálních odvětví včetně nelineárních jednotek, například decibel), jednotky cizí (nepoužívají se v České republice, například yard, barrel, pound, second, pound-force), jednotky staré (již se neužívají, například loket, věrtel, vědro). Viz také Mezinárodní soustava jednotek SI; soustava britsko-americká; veličina.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: míry a váhy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: