disociaceChemie
Chemie, rozštěpení molekul na dvě nebo více jednodušších molekul, radikálů, iontů či atomů účinkem energie. a) termická disociace nastává za zvýšené teploty vlivem tepelné energie. b) k elektrolytické disociaci dochází při rozpouštění elektrolytu v polárním rozpouštědle (například ve vodě nebo kapalném amoniaku) působením solvatačních sil, které stále udržují kationty a anionty elektrolytu v roztoku oddělené. Podle velikostí kovalentního podílu na vazbě v tuhém skupenství je elektrolytická disociace buď úplná (silné elektrolyty tvořící prakticky čistě iontové krystaly, například NaCl, KOH), nebo částečná (slabé elektrolyty, v roztoku jsou přítomny též nedisociované molekuly, v nichž je kovalentní podíl na vazbě značný, například CH3COOH). U kyselin a zásad je disociace spojena s výměnou protonu. Viz též Brønstedova teorie kyselin a zásad. Mírou velikostí – disociace je disociační stupeň a disociační konstanta.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: disociační rovnováha, elektrolyt, voda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: