atomFyzika / Chemie

Fyzika, chemie – základní stavební částice, ze které jsou vybudovány látky. Pojmenování vzniklo v Řecku v 5. století př.n.l. na základě představy, že tyto částice jsou nedělitelné. V roce 1911 E. Rutherford dokázal, že atom je složen z malého (o rozměru řádově 10-14 m), kladně nabitého jádra, kolem něhož obíhají záporně nabité elektrony. Každý elektron má jeden elementární záporný náboj (-1,602.10-19 C), což je nejmenší známý samostatně existující záporný náboj. Elektrony tvoří elektronový obal atomu, jehož náboj je kompenzován kladným nábojem jádra. Atom je navenek elektricky neutrální. Rozměr atomu je řádově 10-10 m, hmotnost (řádově 10-27 až 10-25 kg) je soustředěna převážně v jádře a bývá udávána v atomových hmotnostních jednotkách. Základní charakteristikou atomu je číslo protonové (Z) a číslo nukleonové (A, udávající počet protonů a neutronů v jádře). Do chemických reakcí vstupují atomy pouze prostřednictvím elektronového obalu, jádro atomu se účastní jaderných reakcí.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: adendy, chemická vazba, disociace, kovalentní vazba.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: