jádro atomuFyzika / Jaderná fyzika

Fyzika, centrální část atomu o rozměru řádově 10-14 až 10-15m, v níž je soustředěn kladný elektrický náboj a prakticky celá hmota atomu. Jeho hmotnost je řádově tisíckrát větší než hmotnost atomového obalu. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů, které nazýváme společným názvem nukleony. Počet nukleonů v jádře udává nukleonové, neboli hmotnostní číslo A. Počet protonů v jádře udává protonové, neboli atomové číslo Z. Toto číslo je také rovno počtu elektronů v atomu a udává také pořadí prvku v periodickém systému. Počet neutronů v jádře se nazývá neutronové číslo N. Pro každé atomové jádro je součet protonového a neutronového čísla roven nukleonovému číslu: A = N + Z. Nukleony jsou v atomovém jádře vázány jadernými silami. Atomové jádro se může měnit spontánně (radioaktivita), nebo zásahem zvenčí ( jaderná reakce), přitom se mění jeho energie, popřípadě počet nukleonů a další vlastnosti.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: atom, excitace, excitované jádro, protonové číslo, radiační chemie.