krystalová mřížkaPravidelně se opakující troj-, dvoj-, popřípadě jednorozměrné uspořádání atomů, iontů nebo molekul v krystalu. Nejmenší vzdálenost, o kterou je třeba posunout mřížku, aby byla totožná sama se sebou, je tzv. mřížková konstanta (typická hodnota 3·10-10m). V reálných krystalech existují různé typy poruch krystalových mřížek. Jednotlivé elementy krystalových mřížek kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Studium vzniku, statistiky výskytu, pohybu, vzájemného působení a účinků poruch krystalových mřížek je součástí fyziky pevných látek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: deformační potenciál, difraktografie, elektron-elektronová interakce, elektron-fononová interakce, fonon, kavita, kovy, krystalická látka, krystalové osy, krystalový potenciál, molekulové síto, monokrystal, mřížka, poruchy v krystalu, prostorové grupy, rekrystalizace, vodivost v pevných látkách.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: