rekrystalizacePochod, jímž se obnovuje krystalická mřížka kovu deformovaného za studena. Rekrystalizace probíhá při ohřevu na rekrystalizační teplotu, tj. asi 0,4 TT termodynamické teploty tání ve dvou fázích na sebe navazujících. Při nižších teplotách (pod TT) proběhne zotavení, kdy se mění některé mechanické a fyzikální vlastnosti (při teplotě nad TT nastane vlastní rekrystalizace, při níž je deformované zrno nahrazeno novým, nedeformovaným). Tuto fázi provází výrazná změna mechanických vlastností i velikostí zrna.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: zotavení.