singletový stav molekulyKvantový stav (základní nebo excitovaný), v němž součet spinových kvantových čísel elektronů v molekule (tzv. celkové spinové kvantové číslo S) je roven nule. K tomu dochází u molekul se sudým počtem elektronů, z nichž polovina má spinové kvantové číslo + 1/2, druhá polovina má toto číslo rovné – 1/2. Přejde-li molekula do excitovaného stavu se dvěma nepárovými elektrony (které mají paralelní spiny), je S = 1 a molekula je v tripletovém stavu. S tripletovými excitovanými stavy úzce souvisí fosforescence látek, singletové excitované stavy molekul se uplatňují například při fluorescenci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: van Vleckův paramagnetismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: