sérieFyzika
Fyzika série spektrální, skupina spektrálních čar, které odpovídají vyzáření fotonu atomem, například vodíkovým, při přechodu elektronu z libovolné hladiny o vyšší energii do určité pevné hladiny o nižší energii, charakterizované pevným hlavním kvantovým číslem n. Různá hlavní kvantová čísla charakterizují různé série. Viz také série vodíku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: