kvantováníFyzika, přechod od klasických veličin (například intenzity elektrického pole E, magnetického pole H a vektorového potenciálu A) k operátorům. Kvantovým stavům příslušných operátorů odpovídají v tomto případě částice zvané fotony. Podobně lze provést kvantování i jiných klasických polí. Tak podle kvantové teorie každému poli odpovídají částice, které zprostředkují interakci danou tímto polem a představují kvanta daného pole.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: