koroze s kyslíkovou depolarizacíDruh elektrochemické koroze v neutrálním prostředí, při níž korozní reakcí se na anodě uvolňuje kyslík z korozního prostředí. Ten difunduje ke katodě a přejímá z ní elektrony, čímž umožňuje další průběh reakce na anodě. Rychlost koroze je tak dána rychlostí difúze kyslíku ke katodě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Reklama: