mnohaelektronový atomFyzika / Chemie
Atom, který na rozdíl od atomu vodíku obsahuje více elektronů. Kvantově mechanické výpočty takovýchto atomů jsou možné jen za určitých aproximací. Ke stanovení energetických hladin a elektronových stavů atomů byly vytvořeny modely. Například konfigurační model, vektorový model atomu, Hartreeova-Fockova metoda, metoda self-konzistentního pole, metoda Greenových funkcí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 12. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: vektorový model atomu.