Schottkyho bariéra[Podle W. Schottkyho], potenciálová bariéra vznikající při styku polovodiče s kovem. Její výška je rovna rozdílu výstupní prác e kovu a efektivní výstupní práce polovodiče, děleného nábojem elektronu. Šířka Schottkyho bariéry závisí na koncentraci donorů (akceptorů) v polovodiči. Schottkyho bariéra má usměrňující účinek pro elektrický proud.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: sluneční cela.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: