Bohrův magneton[Bórův], značka μB, magnetický moment obalového elektronu ve stavu, v němž se průmět orbitálního momentu hybnosti do zvoleného směru rovná h. μB = (9,2732 ± 0,0006).10-24 A.m2.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2013
Autor: -red-

Odkazující hesla: Polykarp Kusch.

Reklama: