Magnetický momentFyzika
Fyzikální charakteristika magnetických vlastností částic a makroskopiekých objektů. Závisí na rozložení elektrických proudů v daném objektu. Magnetický moment elementárních částic, atomů a atomových jader je kvantován. Některé elementární částice mají vlastní (spinový) magnetický moment. Jednotka agnetických momentů atomů je Bohrův magnetop, v jaderné fyzice jaderný magneton.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: antičástice, Bohrův magneton, Charles Augustin de Coulomb, diamagnetikum, diamagnetismus, geomagnetické sekulární variace, micromagnetismus, paramagnetikum, Rabiho metoda, Sternův-Gerlachův pokus, van Vleckův paramagnetismus, Weissovo molekulární pole.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: