diamagnetismus[Dyamagnetyzmus, řečtina], vznik magnetizace orientované proti magnetujícímu poli. Vyskytuje se ve všech látkách, v paramagnetických a feromagnetických je však překryt magnetizací ve směru pole, podmíněnou orientací magnetických momentů atomů či molekul. Látky vykazující pouze diamagnetismus se nazývají diamagnetické. Jejich magnetická susceptibilita je záporná, řádu 10-6, teplotně prakticky nezávislá. Supravodiče se v důsledku Meissnerova efektu jeví jako dokonalá diamagnetika, magnetizace plně kompenzuje vnější pole uvnitř supravodiče.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Michael Faraday, Paul Langevin.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: