supravodičMateriál, který je schopen při nízkých teplotách přejít do supravodivého stavu (stane se ideálním vodičem, jeho elektrický odpor vymizí). Dle chování v magnetickém poli se dětí na supravodič I. a II. druhu. Supravodič I. druhu se pod kritickou teplotou Tc chová jako čistý kov. Je diamagnetický a ze svého prostoru vytlačuje magnetické pole až do kritické hodnoty jeho intenzity Hc. Nad ní přechází do normálního stavu. Supravodič II. druhu s růstem intenzity vnějšího magnetického pole přechází ze stavu ideálně diamagnetického do stavu kombinovaného (při Hc1) a později do stavu vířivého. Při intenzitě magnetického pole větší než Hc2 přechází supravodič do normálního stavu. V mezích pole Hc1Hc2 je hodnota magnetické indukce v supravodiči nenulová.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: diamagnetismus, vodivost v pevných látkách.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: