supravodivostStav látky (supravodiče), při kterém je její elektrický odpor nulový. K supravodivosti dochází při fázovém přechodu doprovázeném náhlým vymizením elektrického odporu při jisté kritické teplotě (obvykle několik kelvinů). Supravodivost objevil H. Kamerligh Onnes (v roce 1911). Mikroskopickou teorii supravodivosti vytvořil J. Bardeen, L. N. Cooper a J. R. Schrieffer (Cooperův jev ). Supravodivost nachází použití ve fyzice silných magnetických polí, v technice točivých elektrických strojů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexander Meissner, BSC-teorie, elektron-fononová interakce, elektronový plyn, Heike Kamerlingh Onnes, Heinz London, korelační jevy, kryogenní magnet, Londonových rovnice, makroskopické kvantové jevy, nízké teploty, supravodič, supravodivý magnet, Vitalij Lazarovič Ginzburg.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: