Londonových rovniceRovnice bratří Fritze a Heinze Londonů – základní rovnice fenomenologické teorie supravodivosti, vycházející z představy dvoukomponentní elektronové kapaliny a zaměřené především na popis elektromagnetických jevů. Popisuje lineární závislost mezi hustotou elektrického proudu v supravodiči j a vektorovým potenciálem A: j = - ( e2 / mc ) n A, kde n – lokální hustota elektronů, e – náboj elektronu, m – hmotnost elektronu a c – rychlost světla. Tato rovnice nahrazuje pro supravodič Ohmův zákon.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 11. 2012
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: