Ohmův zákonZávislost mezi elektrickým napětím U a proudem I protékajícím vodičem o elektrickém odporu R. Vzorec výpočtu: R = U/I. Elektrický odpor závisí na vlastnostech látky. Platí pro stálé proudy v kovech a elektrolytech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektrický odpor, Georg Simon Ohm, Londonových rovnice, ohmický odpor.