elektrický odporFyzika
odpor, který klade látka průchodu elektrického proudu. Je závislý na jakosti, geometrickém tvaru a fyzikálním stavu látky. Zpravidla se vyjadřuje poměrem elektrického napětí k intenzitě protékajícího elektrického proudu (viz též Ohmův zákon). Měrný elektrický odpor viz rezistivita. Dále se rozeznává odpor indukční (induktance), odpor kapacitní (kapacitance) a odpor povrchový.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: cívka, Georg Simon Ohm, magnetorezistivní článek, ohm, Ohmův zákon, rezistor, střídavý proud.

Reklama: