BSC-teorieFyzika
[Podle autorů Bardeen-Schrieffer-Cooper], fyzika pevných látek kvantově mechanická teorie supravodivosti. Při teplotách nižších než jistá kritická teplota dochází ke kolektivní interakci (přitahování) vodivostních elektronů; to vede ke snížení energie odpovídajících stavů, které právě převažují v supravodivých materiálech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 1. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: