paramagnetikum[Paramagnetykum], látka, jejíž atomy mají nenulový magnetický moment. Tyto momenty jsou orientovány chaoticky, celkový magnetický moment je nulový. Působením vnějšího magnetického pole se momenty částečně orientují do jeho směru a vzniká nenulová magnetizace. Susceptibilita paramagnetika je kladná, silně závisí na teplotě (většinou je nepřímo úměrná absolutní teplotě).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: adiabatická demagnetizace, diamagnetismus, kyslík, magnetikum, magnetokalorický jev, Weissovo molekulární pole.

Reklama: