magnetikum[Magnetykum], látka v interakci s vnějším magnetickým polem. U pružného magnetika je magnetická polarizace lineárně úměrná indukci magnetického pole (u měkkého magnetika jde o úměrnost nelineární). Polarizace (dokonale) tvrdého magnetika je na vnějším magnetickém poli prakticky nezávislá: Viz také diamagnetikum; feromagnetikum; paramagnetikum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: