moment hybnosti



Mechanika
Točivost – základní mechanická charakteristika pohybového stavu obíhajícího hmotného bodu, respektive otáčejícího se tuhého tělesa. Moment hybnosti hmotného bodu b je dán vektorovým součinem průvodiče r a hybnosti p tohoto bodu: b=r×p. Moment hybnosti soustavy hmotných bodů je dán součtem momentů hybnosti jednotlivých bodů. Moment hybnosti tuhého tělesa je definován analogicky s uvážením spojitého rozložení hmotnosti. Časová změna momentu hybnosti je rovna výslednému momentu sil působícímu na soustavu, proto moment hybnosti hmotného bodu v poli centrálních sil a moment hybnosti v izolované soustavě jsou konstantní. První skutečnost se odráží v 2. Keplerově zákonu, druhá souvisí s kvantováním momentu hybnosti v kvantové mechanice a je též výchozím bodem při vyšetřování pohybu volného setrvačníku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bohrův magneton, pole, tenzor, točivost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: