ionFyzika
Fyzika, [ijón nebo jón, řečtina], atom či skupina atomů, která ztratila nebo získala navíc jeden nebo více elektronů. Ztrátou elektronu vznikne ion s kladným nábojem, zvaný kation (Na+, Cu2+, Ce4+ NH+4), který se v elektrickém poli pohybuje (migruje) k záporné elektrodě (katodě). Ziskem elektronu vznikne záporně nabitý anion (Cl-, S2-, F-, SO24-, PO34-), migrující ke kladně nabité anodě. Ionty mohou být přítomny v plynu (například při elektrickém výboji), kapalině (vodné a nevodné roztoky elektrolytů, taveniny iontových krystalů) i tuhé látce (iontový krystal, kov, polovodič). Na elektrodách ionty mění svůj náboj nebo se zcela vybíjejí. Kationty od katody přijímají elektrony – redukují se, anionty na anodě ztrácejí elektrony – oxidují se. Ionty vznikají při tvorbě iontové vazby ionizací, tj. dodáním energie v elektrickém poli, při průletu energetické částice (například neutronu), větším zvýšením teploty, elektrolytickou disociací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektrochemie, elektromigrace, ferimagnetikum, hydronium, polaron.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: