pásová teorie pevných látekFyzika, elektronová teorie pevných látek, teorie elektronových vlastností pevných látek, ze které vyplývá, že elektrony v pevných látkách se mohou nacházet jen v dovolených pásech energií, jež jsou odděleny zakázanými pásy. Je-li plně obsazený pás oddělen širokým zakázaným pásem od nejbližšího dovoleného pásu, nemůže v takové látce docházet k přenosu elektrického náboje, látka je izolátorem. U kovů jsou dovolené (tzv. vodivostní) pásy velmi blízko u sebe, popřípadě nejsou zcela zaplněny, takže je možný snadný přechod elektronů, což vysvětluje vysokou elektrickou vodivost kovů. U polovodičů jsou zaplněný a prázdný pás blízko u sebe, takže je možný přechod elektronů do prázdného pásu (elektronová a děrová vodivost polovodičů). Polohu a obsazení pásů ovlivňují kromě teploty též různé poruchy a nečistoty (viz též příměsové polovodiče ). Pásová teorie pevných látek kromě elektrické vodivosti vysvětiuje další vlastnosti, například optickou absorpci, luminiscenci, fotovodivost. Viz také pásový model.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 11. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dirakova díra, pásový model, valenční elektron, vodivost v pevných látkách, vodivostní elektron.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: