pásový modelKvantově mechanický model pevné látky, který místo složité interakce elektronů a jader v krystalu uvažuje pohyb každého elektronu v jistém efektivním periodickém potenciálu. Energetické spektrum elektronů v takovém potenciálu vytváří pásy (oblasti, zóny) dovolených a zakázaných energií. Při obsazování dovolených pásů se elektrony řídí Pauliho principem. V závislosti na počtu elektronů mohou být tyto pásy částečně nebo plně obsazeny, popřípadě mohou být neobsazeny. Struktura a obsazení pásů má pak vliv na řadu vlastností pevných látek. Viz také pásová teorie pevných látek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Brillouinova zóna, pás, pásová teorie pevných látek, vodivostní pás.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: