Pauliho principFyzika, princip, podle něhož v soustavě identických fermionů žádný jednočásticový stav nemůže být obsazen více než jedním fermionem. Souvisí s chováním vlnové funkce systému identických částic při jejich záměně (pro fermiony při liché permutaci mění znaménko, při sudé permutaci zůstává beze změny). Důsledky: například způsob obsazování energetických hladin v atomech elektrony (Mendělejevova periodická soustava prvků), existence výměnních sil.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektronový plyn, nukleonová slupka, pásový model.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: