pásFyzika, interval dovolených energií (valenční pás, vodivostní pás ) nebo zakázaných energii (zakázaný pás) systému (pevná látka, molekula). Viz také pásový model; b) ve spektroskopii interval (energií, vlnových délek, vlnočtů), ve spektru vznikající přechody mezi pásy energií, resp. hladinami energie ovlivněnými okolím.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 1. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: