spektroskopieFyzika
Původně vizuální pozorování spektra, dnes obor fyziky zabývající se vznikem a vlastnostmi všech druhů spekter. Protože spektrum látek souvisí s jejich vnitřní stavbou, přináší spektroskopii cenné údaje pro fyzické, chemické a technické obory, například o uspořádání atomů a vazbách v molekulách a o energetických hladinách zkoumaných systémů. Vizuální pozorování spektra se provádí spektroskopem. V současnosti převažují spektroskopy s elektronickou detekcí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anders Jöns Ångström, astronomie, Friedrich Paschen, Fritz London, Herbert Dingle, Joseph Norman Lockyer, Lise Meitnerová, optická astronomie, pás, Paul Willard Merrill, spektrální analýza, vlnové číslo, Willis Eugene Lamb, Yerkes Observatory.

Reklama: