elektronový mikroskopFyzika / Elektronika

Mikroskop, v němž se na rozdíl od optického mikroskopu používají nikoli světelné, ale elektronové paprsky (tok rychlých elektronů), které ve vakuu procházejí elektromagnetickými čočkami (které vyvinul v roce 1926 Hans Busch). První transmisní elektronový mikroskop vyvinul a zprovoznil v roce 1931 Ernst Ruska. Elektronové mikroskopy dosahují vysoké rozlišovací schopnosti (až 2 nm, některé technologie i 0,1 nm) a velkého zvětšení. Používají se k přímému zobrazení například jemných struktur objektu, v biologii ke studiu ultrastruktury buněk. Obraz z elektronového mikroskopu je monochromatický a dobarvuje se někdy dodatečně. Podle technologie může být použito sledování elektronů, které projdou vzorkem – transmisní elektronový mikroskop (TEM – Transmission Electron Microscope), sledováním ztráty energie paprsku elektronů na vzorku – rastrovací elektronový mikroskop (SEM – Scanning Electron Microscope), sledováním rozptylu elektronů z paprsku –  reflexní elektronový mikroskop (REM – Reflection Electron Microscope), kombinace výhod rastrovacího a transmisního elektronového mikroskopu – rastrovací transmisní elektronový mikroskop (STEM – Scanning Transmission Electron Microscope), zvláštní režim transmisního mikroskopu využívá technologie difrakce elektronů (SAED – Selected Area Electron Diffraction), na úrovni atomů (rozlišení 0,1 nm vodorovně a 0,01 nm, resp. 10 pm) pracuje elektronový mikroskop s vodivým hrotem blízko u vzorku – rastrovací tunelový mikroskop (STM – Scanning Tunneling Microscope).Datum vytvoření: 26. 7. 2000
Datum aktualizace: 30. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Armin Delong, elektronmikroskopická technika, Ernst Ruska, Hans Busch, lamela, mikroskop, mrazové lámání, transmisní elektronový mikroskop, ultrastruktura.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: