rentgenLékařství / Fyzika

[Podle W. C. Röntgena] a) značka R, dočasná fyzikální jednotka ozáření; 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1 (přesně); b) zařízení, jehož základem je tzv. rentgenka, kde jsou vysokonapěťovým elektrickým polem (30–150 kV) urychlovány elektrony, které po dopadu na anodu vybuzují rentgenové záření; v lékařství používané k vyšetřování nebo k ozařování nemocných na radiologických pracovištích.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 2. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: antikatoda, lékařství.Reklama: