rentgenkaRentgenová lampa – zdroj rentgenového záření. Je to vyčerpaná skleněná trubice obsahující termokatodu a kompaktní anodu, tzv. antikatodu, zpravidla uměle chlazenou. Napětím řádově desítek kV mezi anodou a katodou se řídí vlnová délka (tvrdost, pronikavost) rentgenového záření a teplotou katody, tj. žhavícím proudem, jeho intenzita. Je podstatnou částí každého rentgenu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: rentgen.