elektrolýzaElektrotechnika / Chemie
[Řečtina], chemický rozklad elektrolytu (roztoku, popřípadě taveniny) průchodem elektrického proudu. Provádí se v elektrolyzéru se dvěma kovovými nebo uhlíkovými elektrodami. Kvantitativně popisují průběh elektrolýzy Faradayovy elektrolytické zákony. Na katodě probíhá redukce (například se vylučují kovy a vodík), na anodě oxidace (vylučují se elektronegativní složky). Elektrolýza se používá zejména při výrobě kovů a jejich rafinaci, při výrobě alkalických hydroxidů a chloru a při pokovování. Na elektrolýze jsou založeny též některé elektroanalytické metody, například polarografie, coulometrie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 11. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: amalgam, anodomechanické obrábění, coulometr, elektrolýza soli, elektrolyzér, elektrometalurgie, Jaroslav Heyrovský, katoda, katoda, kovy alkalických zemin, kyanizace rud, kyslík, ozon, redukce, srážení kovů z roztoku, vodík.