fosforylaceMetabolický proces, při kterém se do molekuly organické sloučeniny zavádí zbytek molekuly kyseliny fosforečné (-PO3H2). Oxidační fosforylaceenzymová syntéza ATP z ADP a anorganického fosfátu, spřažená s jednotlivými stupni dýchacího řetězce. V dýchacím řetězci dochází k postupnému „spalování“ vodíku NADH a vznikající volná energie se váže v procesu oxidační fosforylace jako chemická energie v ATP. Tyto reakce probíhají v mitochondriích, odkud je ATP transportován do cytosolu, kde je štěpení ATP za vzniku ADP spojeno s určitými funkcemi buňky, například svalovým stahem, aktivním transportem, luminiscencí. Substrátová fosforylace – enzymová syntéza ATP, probíhající mimo dýchací řetězec, při níž je na ADP přenášena makroergicky vázaná fosfátová skupina, například v glykolýze. Vznikající ATP představuje pro buňku zásobu chemické energie. Fotofosforylace, fotosyntetická fosforylace – enzymová syntéza ATP ve fotosyntetických organismech, spřažená s transportem elektronů excitovaných absorpcí světelného záření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: adenosintrifosfát, fotofosforylace, makroergické vazby.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: