fotofosforylace[Řečtina], zvláštní typ fosforylace adenosindifosfátu na adenosintrifosfát, podmíněný příjmem světelné energie v chloroplastech při fotosyntéze. Podstatou je spojení příjmu světelné energie a elektronového transportu s fotosystémem I (tzv. fotofosforylace cyklická) nebo ve spojení fotosystémů I a II (fotofosforylace necyklická).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2006
Autor: -red-