alkoholdehydrogenasa[Alkoholdehydrogenáza, arabština + latina + řečtina], významný enzym katalyzující oxidaci primárních nebo sekundárních alkoholů či poloacetalů. Vyžaduje NAD jako koenzym. Oxidací například ethylalkoholu pomocí alkoholdehydrogenasy vzniká acetaldehyd. Viz také enzymy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2016
Autor: -red-

Reklama: