polymerizacePolymerace – chemická reakce, spojování molekul monomerů mezi sebou do nižších i vyšších polymerů. Dělí se podle mechanismu na polymerizaci radikálovou, iontovou, polyinzerci, polykondenzaci, polyadici. Podle způsobu provedení se dělí například na blokovou, roztokovou, suspenzní, emulzní. Stereospecifickou se nazývá polymerizace, při níž vznikají prostorově pravidelně uspořádané makromolekuly. Radiační polymerizace je iniciována ozářením monomerů. Polymerizace je základní reakce pro výrobě plastů, syntetiokých kaučuků, umělých vláken. Uplatňuje se při výrobě a využití laků, polyesterů, laminátů a v lékařství. Polymerizace se vyskytuje též v procesech v živé přírodě. Polymerizace na paliva a oleje, polymerizace olefinů katatyzovaná kyselými katalyzátory (kyselina fosforečná, sírová, chlorid hlinitý). Získávají se benzíny, středněvroucí frakce, například dodeceny, nebo až mazací oleje. Produkty se stabilizují hydrogenací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetaldehyd, akrylonitril, akrylová kyselina, allylalkohol, gelový efekt, isonitrily, matrice, methakrylová kyselina, organické peroxidy, polyakrylonitril, polymerie.

Reklama: