kyanovodíkChemie
HCN, nejdůležitější kyanová sloučenina, bezbarvá těkavá kapalina s velmi vysokou dielektrickou konstantou vlivem asociace velmi polárních molekul vodíkovou vazbou. Teplota tání -15°C, teplota varu 26,5°C, ve vodném roztoku velmi slabá jednosytná kyselina, která tvoří se zásadami soli kyanidy. Připravuje se syntézou oxidu uhelnatého a amoniaku při vyšších teplotách za přítomnosti katalyzátoru (oxidu hlinitého nebo ceričitého) nebo působením sulfanu na kyanid stříbrný. Používá se v organických syntézách, zejména k výrobě umělých vláken, například typu nylon, orlon. Je smrtelně jedovatý.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetonitril, akrylonitril, amygdalin, fumiganty, kyanidy, kyanové sloučeniny, plynovač, polyakrylonitrilová vlákna.