acetonitrilOrganická chemie
[Acetonytril, latina + řečtina], methylkyanid, CH3CN, bezbarvá kapalina eterické vůně, jedovatá, teplota varu 82 °C. Připravuje se například reakcí methanolu s kyanovodíkem nebo reakcí octové kyseliny s amoniakem za zvýšené teploty. Používá se jako rozpouštědlo a v organických syntézách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 2. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: aporotická rozpouštědla, nitrily.